استعلام مدارک

BRONZE

فهرست زبان آموزانی که تاکنون موفق به دریافت مدرک ارزشمند ACC10 شده اند را در ادامه تقدیم می کنیم و به همه این عزیزان تبریک عرض می نماییم.ارائه این فهرست در سایت موسسه جهت استعلام مدارک صادره می باشد.
ACC10 به مدرکی اطلاق می شود که زبان آموز بعد از گذراندن ۱۰ ترم متوالی دریافت می کند و ۲ و نیم سال طول این دوره است.به این مدرک “Bronze Certificate”  گفته می شود. جهت مشاهده اسامی بر روی فایل های زیر کلیک فرمایید:

Bronze Certificate Series 1 …………. ACC10

Bronze Certificate Series 2 ………….ACC10

Bronze Certificate Series3 …………. ACC10

SILVER

 

فهرست زبان آموزانی که تاکنون موفق به دریافت مدرک ارزشمند ACC15 شده اند را در ادامه تقدیم می کنیم و به همه این عزیزان تبریک عرض می نماییم.ارائه این فهرست در سایت موسسه جهت استعلام مدارک صادره می باشد.
ACC15 به مدرکی اطلاق می شود که زبان آموز بعد از گذراندن ۱۵ ترم متوالی دریافت می کند و حدود ۳ سال و نیم طول این دوره است.به این مدرک “Silver Certificatee”  گفته می شود. جهت مشاهده اسامی بر روی فایل های زیر کلیک فرمایید:

Silver Certificate Series 1……………. ACC15

شرکت پتروشیمی نوری(برزویه)

Logo Bpc 2015

به دلیل درخواست شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) مبنی بر صدور مدارک برای کلیه دوره ها، این بخش به طور مجزا به این شرکت اختصاص یافته است تا استعلام مدارک راحت تر صورت گیرد. اسامی کسانی که به ACC10 رسیده اند در قسمت بالا نیز آمده است.جهت مشاهده لیست بر روی آن کلیک کنید( فایل ها به صورت PDF می باشند) :

March 2016:

ACC1

ACC4

ACC7

May 2016:

ACC1

ACC2

ACC5

ACC8

August 2016:

ACC1

ACC2

ACC3

ACC6

ACC9

November 2016:

ACC1

ACC2

ACC3

ACC4

ACC7

ACC10

Mars 2017:

ACC2

ACC3

ACC4

ACC5

ACC8

ACC11


تاریخ انتشار : ۲ اسفند, ۱۳۹۳
تعداد بازدید : 1657