نمرات ترم A سال ۱۴۰۲ زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم A سال ۱۴۰۲ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم چرخ پر:

Riz……….…….. First friends 3A

Riz……….…….. First friends 3B

Riz…………….…….. First friends 1A

 

 

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz…….. Family and Friends 2B

Riz……..Family and Friends 2A

Riz……..Family and Friends1C

Riz……….…….. First friends 3B

Riz…………..Acc5 خصوصی

Riz…………..Acc9

Riz…………..Family and Friends 4B

Riz…………..Family and Friends 4D

Riz………………Family and Friends 1A

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……….…….. First friends 3B

Riz………….. Family and Friends2D

Riz………….. Family and Friends3A

Riz…………….…….. First friends 1B

Riz…………….……..Pockets 2C

Riz…………….……..Pockets 3A

Riz…………..Family and Friends 4A

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Tangeman ………..……..Family and Friends 3A

Tangeman ………..……..Pockets3E

Tangeman ……….…….. First Friends3A

Tangeman ……….……..First Friends 2B

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas………………… ACC 12

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas…….……… Family and Friends 1A

 

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas…….………First Friends2B

Shahre Khas…….……..Family and Friends3C

Sharh khas……. pockets 1A

 

 

 

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم بازدیده:

Kowri Hayati……..Family and Friends 1C

Kowri Hayati……..Family and friends 2A

Kowri Hayati……..Family and friends2B خصوصی

Kowri Hayati……..First Friends2B

 

 

 

 

 

 

شعبه آبگرمک:

نمرات کلاس های سرکارخانم  مصلحی پور:

Abgarmak………………. Family and Friends2C

Abgarmak………………. First friends 3A

Abgarmak………………. Pockets 2C

 

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم فائزه حاتمی:

Abgarmak……………….Pockets 1C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب :
تاریخ انتشار : 21 ژوئن, 2023
تعداد بازدید : 1829

مطلب مرتبط