قوانین و مقررات

نکات کلی:

۱٫ هر ترم شامل ١۶ جلسه (۲جلسه در هر هفته) می باشد که در روزهای زوج یا فرد برگزار می گردد.

۲٫ در هر جلسه غیبت، نیم نمره کسر میگردد و حد اکثر غیبت مجاز ۴ جلسه در طول ترم می باشد . بنابراین زبان آموزانی که غیبت بیش‌ازحدمجاز داشته باشند از شرکت در آزمون نهایی محروم و در پایان ترم برای ایشان مردودی اعلام می گردد .

۳٫ حداقل نمره قبولی ٧٠ از ١٠٠ می باشد. البته زبان آموزانی که نمره ۶۰ تا ۷۰ را کسب می کنند، می توانند مجددا آزمون بدهند.

۴٫ با توجه به اهمیت و تاثیر متوالی دوره های آموزش زبان‌انگلیسی‌،‌ مدت مرخصی قانونی هر‌ دوره برای زبان آموز فقط یک ترم می باشد ‌و در‌صوت عدم مراجعه به‌موقع، جهت‌ ادامه‌تحصیل‌،‌موسسه با‌انجام تست ورودی توانایی زبان آموز را مجدداً ارزشیابی و تعیین می نماید.

۵٫ در رابطه با دوره های کودکان و نوجوانان اولیای محترم می بایست‌ با هماهنگی موسسه و استاد مربوطه روند آموزش فرزندانشان را با جدیت پی گیری نمایند.

۶٫ پس از ثبت نام انصراف از کلاسها تا جلسه دوم بلامانع است ولی از جلسه سوم تا پنجم ۳۰ درصد شهریه کسر می گردد و از جلسه پنجم به بعد شهریه ای مسترد نمی گردد.

۷٫ بعد از پایان ترم، زبان آموز می بایست سریعاً نسبت به دریافت نتیجه خود اقدام نموده و در صورت مردودی، فوراً جهت جابجایی و انتخاب سطح کلاس جدید در موسسه حاضر شود.

۸٫ آزمون تعیین سطح به صورت شفاهی انجام می پذیرد ولی در صورت نیاز و یا درخواست تست شونده به صورت کتبی هم برگزار می گردد.


تاریخ انتشار : 2 اکتبر, 2014
تعداد بازدید : 25865