آرشیو
 • مهر ۱۳۹۷
 • شهریور ۱۳۹۷
 • مرداد ۱۳۹۷
 • تیر ۱۳۹۷
 • خرداد ۱۳۹۷
 • اردیبهشت ۱۳۹۷
 • فروردین ۱۳۹۷
 • اسفند ۱۳۹۶
 • بهمن ۱۳۹۶
 • دی ۱۳۹۶
 • آذر ۱۳۹۶
 • آبان ۱۳۹۶
 • مهر ۱۳۹۶
 • شهریور ۱۳۹۶
 • مرداد ۱۳۹۶
 • تیر ۱۳۹۶
 • خرداد ۱۳۹۶
 • اردیبهشت ۱۳۹۶
 • فروردین ۱۳۹۶
 • اسفند ۱۳۹۵
 • بهمن ۱۳۹۵
 • دی ۱۳۹۵
 • آذر ۱۳۹۵
 • آبان ۱۳۹۵
 • مهر ۱۳۹۵
 • شهریور ۱۳۹۵
 • مرداد ۱۳۹۵
 • تیر ۱۳۹۵
 • خرداد ۱۳۹۵
 • اردیبهشت ۱۳۹۵
 • فروردین ۱۳۹۵
 • اسفند ۱۳۹۴
 • بهمن ۱۳۹۴
 • دی ۱۳۹۴
 • آذر ۱۳۹۴
 • آبان ۱۳۹۴
 • مهر ۱۳۹۴
 • شهریور ۱۳۹۴
 • مرداد ۱۳۹۴
 • تیر ۱۳۹۴
 • خرداد ۱۳۹۴
 • اردیبهشت ۱۳۹۴
 • فروردین ۱۳۹۴
 • اسفند ۱۳۹۳
 • بهمن ۱۳۹۳
 • دی ۱۳۹۳
 • آذر ۱۳۹۳
 • آبان ۱۳۹۳
 • مهر ۱۳۹۳
 • شهریور ۱۳۹۳
 • مرداد ۱۳۹۳
 • تیر ۱۳۹۳
  • نمرات ترم Cسال ۹۷زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   نمرات ترم Cسال ۹۷زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   با سلام واحترام نمرات ترم C  زبانسرای ایران زمین به شرح ذیل میگرد، در صورت داشتن هرگونه نظر و پیشنهاد با شماره 07737683013 تماس حاصل فرمایید.  نمرات کلاسهای خانم تشانی : Ali abad…………….Pockets 2B Ali abad…………….Family and friends ...

  • نمرات ترم Bسال ۹۷زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   نمرات ترم Bسال ۹۷زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   با سلام واحترام نمرات ترم B زبانسرای ایران زمین به شرح ذیل میگرد، در صورت داشتن هرگونه نظر و پیشنهاد با شماره 07737683013 تماس حاصل فرمایید.                      ...

  • نمرات ترم Aسال ۹۷زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   نمرات ترم Aسال ۹۷زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

     با سلام واحترام نمرات ترم Aزبانسرای ایران زمین به شرح ذیل میگرد، در صورت داشتن هرگونه نظر و پیشنهاد با شماره 07737683013 تماس حاصل فرمایید.                      ...

  • نمرات ترم Fسال ۹۶زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   نمرات ترم Fسال ۹۶زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   با سلام واحترام نمرات ترم Eزبانسرای ایران زمین به شرح ذیل میگرد، در صورت داشتن هرگونه نظر و پیشنهاد با شماره 07737683013 تماس حاصل فرمایید. نمرات کلاسهای خانم مفیدی :  Riz……………….…….First friends 1B Poshtou…………….Family and Friends 3B Poshtou……………….…….Pockets2A Poshtou………………….Family and ...

  • نمرات ترم Eسال ۹۶زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   نمرات ترم Eسال ۹۶زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   با سلام واحترام نمرات ترم Eزبانسرای ایران زمین به شرح ذیل میگرد، در صورت داشتن هرگونه نظر و پیشنهاد با شماره 07737683013 تماس حاصل فرمایید.            نمرات کلاسهای آقای عمرانی: Tashan………………..ACC4 Tangeman………………..ADC3B Tashan…….…..Family and Starter A Tashan……….…....First2B Tashan……………..Family and friends1A Tashan…………….…..ADC2B نمرات ...

  • نمرات ترم D سال ۱۳۹۶ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   نمرات ترم D سال ۱۳۹۶ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   با سلام واحترام نمرات ترم Dزبانسرای ایران زمین به شرح ذیل عنوان میگردد. در صورت داشتن هرگونه نظر وپیشنهاد                    با شماره ی     07737683013      تماس ...

  • نمرات ترم C سال ۱۳۹۶ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   نمرات ترم C سال ۱۳۹۶ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   با سلام و احترام نمرات ترم C زبانسرای ایران زمین  به شرح ذیل عنوان میگردد در صورت داشتن هر گونه نظر و پیشنهاد با شماره : 07737683013 تماس حاصل فرمایید .         نمرات کلاسهای خانم بهرامی ...

  • نمرات ترم B سال ۱۳۹۶ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   نمرات ترم B سال ۱۳۹۶ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

   باسلام واحترام نمرات ترم Bزیانسرای ایران زمین به شرح ذیل عنوان میگردد .درصورت داشتن هرگونه نظر و پیشنهاد با شماره 07737683013 تماس حاصل فرمایید .   نمرات کلاسهای اقای عمرانی : Tashan ……..First friends 1A Tashan……..ACC2 Tashan ……..First friends 3B Tashan ……..First ...

  | آرشیو |
  زبان آموزان برتر
  تبلیغات
  • زبان آموزان ممتاز ترم C سال ۹۷ شعب مختلف ایران زمین
  • زبان آموزان ممتاز شعبه شیرینو در نیمه اول سال ۹۷
  • گزارش تصویری-ویدئویی جلسه بحث آزاد شماره ۱۲ و موضوع جلسه ۱۳
  • برگزاری مراسم اعطای مدارک زبان آموزان شعب شهرخاص و گندمزار ایران زمین
  • گزارش تصویری و ویدئویی جلسات دهم و یازدهم و موضوع جلسه دوازدهم بحث آزاد انگلیسی
  • نمرات ترم Cسال ۹۷زبانسرای ایران زمین شهرستان جم
  • گزارش تصویری بحث آزاد شماره ۹ و موضوع جلسه شماره ۱۰
  • زبان آموزان ممتاز ترم B سال ۹۷ شعب مختلف ایران زمین
  • برگزاری جلسه هم اندیشی و آزمون تعیین سطح پرسنل زبانسرای ایران زمین
  • گزارش تصویری از مجتمع جدید ایران زمین در شهر ریز
  • گزارش تصویری جلسه بحث آزاد شماره ۶ و موضوع شماره ۷
  • گزارش تصویری جلسه بحث آزاد انگلیسی شماره ۵ و موضوع جلسه شماره ۶
  • جلسه هم اندیشی با والدین و اعطای مدارک زبان آموزان شعبه تنگمان-جمال آباد
  • گزارش تصویری جلسات بحث آزاد شماره ۳ و ۴ و موضوع جلسه پنجم
  • زبان آموزان ممتاز ترم A سال ۹۷
   زبان آموزان ممتاز شعبه شیرینو در نیمه اول سال ۹۷ گزارش تصویری-ویدئویی جلسه بحث آزاد شماره ۱۲ و موضوع جلسه ۱۳ برگزاری مراسم اعطای مدارک زبان آموزان شعب شهرخاص و گندمزار ایران زمین گزارش تصویری و ویدئویی جلسات دهم و یازدهم و موضوع جلسه دوازدهم بحث آزاد انگلیسی گزارش تصویری بحث آزاد شماره ۹ و موضوع جلسه شماره ۱۰ زبان آموزان ممتاز ترم B سال ۹۷ شعب مختلف ایران زمین برگزاری جلسه هم اندیشی و آزمون تعیین سطح پرسنل زبانسرای ایران زمین گزارش تصویری از مجتمع جدید ایران زمین در شهر ریز گزارش تصویری جلسه بحث آزاد شماره ۶ و موضوع شماره ۷ گزارش تصویری جلسه بحث آزاد انگلیسی شماره ۵ و موضوع جلسه شماره ۶ جلسه هم اندیشی با والدین و اعطای مدارک زبان آموزان شعبه تنگمان-جمال آباد گزارش تصویری جلسات بحث آزاد شماره ۳ و ۴ و موضوع جلسه پنجم