آرشیو
 • فروردین ۱۴۰۲
 • اسفند ۱۴۰۱
 • دی ۱۴۰۱
 • آبان ۱۴۰۱
 • مهر ۱۴۰۱
 • شهریور ۱۴۰۱
 • مرداد ۱۴۰۱
 • خرداد ۱۴۰۱
 • اردیبهشت ۱۴۰۱
 • فروردین ۱۴۰۱
 • اسفند ۱۴۰۰
 • دی ۱۴۰۰
 • آذر ۱۴۰۰
 • آبان ۱۴۰۰
 • مرداد ۱۴۰۰
 • تیر ۱۴۰۰
 • خرداد ۱۴۰۰
 • اردیبهشت ۱۴۰۰
 • اسفند ۱۳۹۹
 • دی ۱۳۹۹
 • تیر ۱۳۹۹
 • فروردین ۱۳۹۹
 • اسفند ۱۳۹۸
 • دی ۱۳۹۸
 • آبان ۱۳۹۸
 • مهر ۱۳۹۸
 • شهریور ۱۳۹۸
 • مرداد ۱۳۹۸
 • تیر ۱۳۹۸
 • خرداد ۱۳۹۸
 • اردیبهشت ۱۳۹۸
 • فروردین ۱۳۹۸
 • اسفند ۱۳۹۷
 • بهمن ۱۳۹۷
 • دی ۱۳۹۷
 • آذر ۱۳۹۷
 • مهر ۱۳۹۷
 • شهریور ۱۳۹۷
 • مرداد ۱۳۹۷
 • تیر ۱۳۹۷
 • خرداد ۱۳۹۷
 • اردیبهشت ۱۳۹۷
 • فروردین ۱۳۹۷
 • اسفند ۱۳۹۶
 • بهمن ۱۳۹۶
 • دی ۱۳۹۶
 • آذر ۱۳۹۶
 • آبان ۱۳۹۶
 • مهر ۱۳۹۶
 • شهریور ۱۳۹۶
 • مرداد ۱۳۹۶
 • تیر ۱۳۹۶
 • خرداد ۱۳۹۶
 • اردیبهشت ۱۳۹۶
 • فروردین ۱۳۹۶
 • اسفند ۱۳۹۵
 • بهمن ۱۳۹۵
 • دی ۱۳۹۵
 • آذر ۱۳۹۵
 • آبان ۱۳۹۵
 • مهر ۱۳۹۵
 • شهریور ۱۳۹۵
 • مرداد ۱۳۹۵
 • تیر ۱۳۹۵
 • خرداد ۱۳۹۵
 • اردیبهشت ۱۳۹۵
 • فروردین ۱۳۹۵
 • اسفند ۱۳۹۴
 • بهمن ۱۳۹۴
 • دی ۱۳۹۴
 • آذر ۱۳۹۴
 • آبان ۱۳۹۴
 • مهر ۱۳۹۴
 • شهریور ۱۳۹۴
 • مرداد ۱۳۹۴
 • تیر ۱۳۹۴
 • خرداد ۱۳۹۴
 • اردیبهشت ۱۳۹۴
 • فروردین ۱۳۹۴
 • اسفند ۱۳۹۳
 • بهمن ۱۳۹۳
 • دی ۱۳۹۳
 • آذر ۱۳۹۳
 • آبان ۱۳۹۳
 • مهر ۱۳۹۳
 • شهریور ۱۳۹۳
 • مرداد ۱۳۹۳
 • تیر ۱۳۹۳
  • نمرات ترم G سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

   نمرات ترم G سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

   نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم G سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:   شعبه ریز: نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی: Riz…….. Family and Friends 2A Riz……….…….. First friends 2B Riz……….…….. ...

  • نمرات ترم F سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

   نمرات ترم F سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

   نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم F سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد: شعبه ریز: نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی: Riz…….. Family and Friends 1D Riz…….. Family and Friends 2B ...

  • نمرات ترم E سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

   نمرات ترم E سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

     نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم E سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:   شعبه ریز:   نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی: Riz…….. Family and Friends 1C Riz…….. Family and Friends 2A ...

  • نمرات ترم D سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

   نمرات ترم D سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

    نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم D سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:   شعبه ریز:   نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی: Riz…….. Family and Friends 1B Riz….........…..First friends 2B Riz……….…….. First ...

  • نمرات ترم C سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

   نمرات ترم C سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

    نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم C سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:   شعبه ریز: نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی: Riz…….. Family and Friends 1A Riz……..First friends 2A Riz……….…….. First ...

  • نمرات ترم B سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

   نمرات ترم B سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

    نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم B سال ۱۴۰1 در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:   شعبه ریز: نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی: Riz……..First friends 1B Riz……..First friends 3B Riz……….……..Hand writing Riz…………..Family and ...

  • نمرات ترم A سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

   نمرات ترم A سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

   با سلام و احترام. نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم A سال ۱۴۰1 در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:   لطفا زبان آموزانی که از شماره زبان آموزی خودشان اطلاع ندارند با ...

  • نمرات ترم F سال ۱۴۰۰ زبانسرای ایران زمین در شعب مختلف

   نمرات ترم F سال ۱۴۰۰ زبانسرای ایران زمین در شعب مختلف

   باسلام و احترام. نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم F سال ۱۴۰۰ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد: لطفا زبان آموزانی که از شماره زبان آموزی خودشان اطلاع ندارند با دفتر ...

  | آرشیو |
  زبان آموزان برتر
  دسترسی سریع
   دومین گروه از دریافت کنندگان مدرک برنز ایران زمین شعبه شهرخاص برگزاری چهل و چهارمین جلسه هم اندیشی پرسنل زبانسرا و مهدباغ دوزبانه ایران زمین پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ مدیریت زبانسرا و مهدباغ دوزبانه ایران زمین نمرات ترم F سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین برگزاری کلاس مادر و کودک در زبانسرا و مهددوزبانه ایران زمین نمرات ترم E سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین نمرات ترم D سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین نتایج نظرسنجی شش ماهه اول زبانسرای ایران زمین از دید زبان آموزان و والدین ایشان نمرات ترم C سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین آغاز ثبت نام ترم جدید زبانسرای ایران زمین نمرات ترم B سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین نمرات ترم A سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین