زبان آموزان ممتاز ترمF سال 97 شعب مختلف ایران زمین

لیست زبان آموزان ممتاز ترمFسال 97 شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. به این زبان آموزان و خانواده هایشان تبریک عرض می نماییم.

 

شعبه ریز:

شعبه تشان :

شعبه تنگمان:

شعبه گندم زار:

شعبه شهرخاص:

شعبه کوری حیاتی:

شعبه آبگرمک:

شعبه صیدی:

شعبه: علی آباد:

شعبه چاهه:

شعبه شیرینو:

تاریخ انتشار : ۱۰ تیر, ۱۳۹۸