زبان آموزان ممتاز ترمE سال 97 شعب مختلف ایران زمین

لیست زبان آموزان ممتاز ترمEسال 97 شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. به این زبان آموزان و خانواده هایشان تبریک عرض می نماییم.

شعبه ریز:

 

شعبه شهرخاص:

شعبه تنگمان:

شعبه گندم زار:

شعبه کوری حیاتی:

شعبه صیدی:

شعبه علی آباد:

شعبه آبگرمک:

 

شعبه شیرینو:

 

 

تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند, ۱۳۹۷