زبان آموزان ممتاز ترمCسال ۹۸ شعب مختلف ایران زمین

لیست زبان آموزان ممتاز ترمCسال ۹۸ شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. به این زبان آموزان و خانواده هایشان تبریک عرض می نمایید..

شعبه ریز :

نمرات کلاس های خانم مفیدی :

Riz………………..Family and Friends1B

Riz…………………………..………..…..ACC2

Riz………………..…..Family and Friends 2B

Riz…………..………..Family and Friends 5A

Riz………….………..Family and Friends1A


برچسب :
تاریخ انتشار : ۱۲ دی, ۱۳۹۸
تعداد بازدید : 69

مطلب مرتبط