آرشیو
 • مهر ۱۳۹۷
 • شهریور ۱۳۹۷
 • مرداد ۱۳۹۷
 • تیر ۱۳۹۷
 • خرداد ۱۳۹۷
 • اردیبهشت ۱۳۹۷
 • فروردین ۱۳۹۷
 • اسفند ۱۳۹۶
 • بهمن ۱۳۹۶
 • دی ۱۳۹۶
 • آذر ۱۳۹۶
 • آبان ۱۳۹۶
 • مهر ۱۳۹۶
 • شهریور ۱۳۹۶
 • مرداد ۱۳۹۶
 • تیر ۱۳۹۶
 • خرداد ۱۳۹۶
 • اردیبهشت ۱۳۹۶
 • فروردین ۱۳۹۶
 • اسفند ۱۳۹۵
 • بهمن ۱۳۹۵
 • دی ۱۳۹۵
 • آذر ۱۳۹۵
 • آبان ۱۳۹۵
 • مهر ۱۳۹۵
 • شهریور ۱۳۹۵
 • مرداد ۱۳۹۵
 • تیر ۱۳۹۵
 • خرداد ۱۳۹۵
 • اردیبهشت ۱۳۹۵
 • فروردین ۱۳۹۵
 • اسفند ۱۳۹۴
 • بهمن ۱۳۹۴
 • دی ۱۳۹۴
 • آذر ۱۳۹۴
 • آبان ۱۳۹۴
 • مهر ۱۳۹۴
 • شهریور ۱۳۹۴
 • مرداد ۱۳۹۴
 • تیر ۱۳۹۴
 • خرداد ۱۳۹۴
 • اردیبهشت ۱۳۹۴
 • فروردین ۱۳۹۴
 • اسفند ۱۳۹۳
 • بهمن ۱۳۹۳
 • دی ۱۳۹۳
 • آذر ۱۳۹۳
 • آبان ۱۳۹۳
 • مهر ۱۳۹۳
 • شهریور ۱۳۹۳
 • مرداد ۱۳۹۳
 • تیر ۱۳۹۳
  • نمونه سوالات کتب Family and Friends

   نمونه سوالات کتب Family and Friends

   در این بخش به درخواست زبان آموزان محترم، نمونه سوالات کتاب های Family and Friends  به تفکیک تقدیم می گردد. توجه: منظور از A و B و C قسمت های اول، دوم و سوم کتب هستند Family ...

  • نمونه سوالات کتب First Friends

   نمونه سوالات کتب First Friends

   در این بخش به درخواست زبان آموزان محترم، نمونه سوالات کتاب های First Friend  به تفکیک تقدیم می گردد. نمونه سوالات First Friend 1:  First friends 2a First Friends 2B First Friends 3A First Friends 3B      

  • نمونه سوالات کتابهای Let’s Go

   نمونه سوالات کتابهای Let’s Go

   در این بخش به درخواست زبان آموزان محترم، نمونه سوالات کتاب های لتس گو 1 تا 6  به تفکیک تقدیم می گردد. نمونه سوالات Let's Go 1: Let's Go 1 final exam (Letʼs Go 1(units1-4 (Letʼs Go 1(unit 1-4 (LetʼsGo ...

  • نمونه سوال کتب Top Notch

   نمونه سوال کتب Top Notch

   سوالات مربوط به کتاب Top Notch Fundamental:  lesson 1-3acc1-top notch fundumental lessons 7@8@9  Fundamentals A units 1-4  Fundamentals A units 5-8 سوالات مربوط به کتاب Top Notch 1: سوالات مربوط به کتاب Top Notch 2: Top Notch 2A سوالات مربوط به کتاب Top Notch 3: (ACC12.pdf ...

  • نمونه سوال لتس گو ۵

   نمونه سوال لتس گو ۵

     در این بخش نمونه سوال لتس گو 5 را تقدیم شما ایران زمینیان عزیز می کنیم.با کلیک بر روی فایل زیر آن را دانلود فرمایید. ADC5.final exam

  | آرشیو |
  زبان آموزان برتر
  تبلیغات
  • زبان آموزان ممتاز ترم C سال ۹۷ شعب مختلف ایران زمین
  • زبان آموزان ممتاز شعبه شیرینو در نیمه اول سال ۹۷
  • گزارش تصویری-ویدئویی جلسه بحث آزاد شماره ۱۲ و موضوع جلسه ۱۳
  • برگزاری مراسم اعطای مدارک زبان آموزان شعب شهرخاص و گندمزار ایران زمین
  • گزارش تصویری و ویدئویی جلسات دهم و یازدهم و موضوع جلسه دوازدهم بحث آزاد انگلیسی
  • نمرات ترم Cسال ۹۷زبانسرای ایران زمین شهرستان جم
  • گزارش تصویری بحث آزاد شماره ۹ و موضوع جلسه شماره ۱۰
  • زبان آموزان ممتاز ترم B سال ۹۷ شعب مختلف ایران زمین
  • برگزاری جلسه هم اندیشی و آزمون تعیین سطح پرسنل زبانسرای ایران زمین
  • گزارش تصویری از مجتمع جدید ایران زمین در شهر ریز
  • گزارش تصویری جلسه بحث آزاد شماره ۶ و موضوع شماره ۷
  • گزارش تصویری جلسه بحث آزاد انگلیسی شماره ۵ و موضوع جلسه شماره ۶
  • جلسه هم اندیشی با والدین و اعطای مدارک زبان آموزان شعبه تنگمان-جمال آباد
  • گزارش تصویری جلسات بحث آزاد شماره ۳ و ۴ و موضوع جلسه پنجم
  • زبان آموزان ممتاز ترم A سال ۹۷
   زبان آموزان ممتاز شعبه شیرینو در نیمه اول سال ۹۷ گزارش تصویری-ویدئویی جلسه بحث آزاد شماره ۱۲ و موضوع جلسه ۱۳ برگزاری مراسم اعطای مدارک زبان آموزان شعب شهرخاص و گندمزار ایران زمین گزارش تصویری و ویدئویی جلسات دهم و یازدهم و موضوع جلسه دوازدهم بحث آزاد انگلیسی گزارش تصویری بحث آزاد شماره ۹ و موضوع جلسه شماره ۱۰ زبان آموزان ممتاز ترم B سال ۹۷ شعب مختلف ایران زمین برگزاری جلسه هم اندیشی و آزمون تعیین سطح پرسنل زبانسرای ایران زمین گزارش تصویری از مجتمع جدید ایران زمین در شهر ریز گزارش تصویری جلسه بحث آزاد شماره ۶ و موضوع شماره ۷ گزارش تصویری جلسه بحث آزاد انگلیسی شماره ۵ و موضوع جلسه شماره ۶ جلسه هم اندیشی با والدین و اعطای مدارک زبان آموزان شعبه تنگمان-جمال آباد گزارش تصویری جلسات بحث آزاد شماره ۳ و ۴ و موضوع جلسه پنجم