زبان آموزان ممتاز ترمB سال 98 شعب مختلف ایران زمین

لیست زبان آموزان ممتاز ترمBسال 98 شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. به این زبان آموزان و خانواده هایشان تبریک عرض می نمایید..

شعبه ریز:

 

شعبه تشان:

شعبه تنگمان :

شعبه گندم زار :

شعبه شهرخاص :

شعبه کوری حیاتی :

شعبه ابگرمک :

 

شعبه علی آباد :

 

شعبه دارالمیزان :

 

شعبه شیرینو:

 

تاریخ انتشار : ۲۷ مهر, ۱۳۹۸