نمرات ترم H سال ۱۴۰۲ زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم H سال ۱۴۰۲ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم چرخ پر:

Riz………………….…….. First friend 3B-A

Riz………………….…….. First friends 3B-B

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz…………………….. Family and Friends 4A

Riz……………………..Family and Friends 3B

Riz……………………..Family and Friends 3C

Riz……….………….. Family and Friends 2B

Riz………………………………………….. ACC6

Riz…………….…….. Family and Friends 1A

Riz……………….……Family and Friends 2D

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz…………….…….. Family and Friends 2B

Riz…………………… Family and Friends 4C

Riz…………………. Family and Friends 4D

Riz…………….…….. Family and Friends 1B

Riz……………….…….…….. First friends 3A

Riz………………..…..Family and Friends 5D

Riz…………….………………..First friends 2A

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عمرانی:

Riz……….……………..….. First friends 3B

 

نمرات کلاس های سرکار خانم کازرونی:

Riz…………….…………..….. First friends 3A

 

 

 

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Tangeman ………………..…….. First Friends 3A

Tangeman ………..……..Family and Friends 4D

Tangeman ……….…….. Family and Friends 1D

 

 

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas……………..……… Family and Friends 2C

 

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas………………………..…………… ACC 19

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas …………………… Family&Friends 3D

Shahre Khas…………………Family and Friends 1B

Shahre Khas…………………..………First Friends1B

Shahre Khas…………..……..Family and Friends 4E

Shahre Khas……………………..……..Let’s go 3A

Sharh khas………………………………. pockets 3A

 

 

شعبه کوری حیاتی:

 

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

Kowri Hayati……………………..Family and Friends 1D

Kowri Hayati…………………..…..Family and friends 3A

Kowri Hayati………………………….Family and friends 3D

Kowri Hayati………………………………….First Friends 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب :
تاریخ انتشار : 13 مارس, 2024
تعداد بازدید : 745

مطلب مرتبط