نمرات ترم G سال ۱۴۰۲ زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم G سال ۱۴۰۲ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

   

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم چرخ پر:

Riz…………….…….. First friend 3A-A

Riz…………….…….. First friends 3A-B

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz………………… Family and Friends 3D

Riz…………………..Family and Friends 3A

Riz…………………..Family and Friends 3B

Riz………….…….. Family and Friends 2A

Riz……………………..…….. First friends 3A

Riz……………………………………..….. ACC5

Riz………………..……Family and Friends 2C

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz…………….…….. Family and Friends 2A

Riz………………….. Family and Friends 4B

Riz……………………. Family and Friends 4C

Riz……………….…….. Family and Friends 1A

Riz……………………….…….. First friends 2B

Riz……………………..Family and Friends 5C

Riz…………….…….…….……..First friends 1B

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عمرانی:

Riz…………….…….. Family and Friends Starter

 

نمرات کلاس های سرکار خانم کازرونی:

Riz………………………………….. First friends 2B

 

نمرات کلاس های آقای تاجیک:

Riz…………………………………….. ACC14

 

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Tangeman …………………..…….. First Friends 2B

Tangeman …………..……..Family and Friends 4C

Tangeman ……….……..….. Family and Friends 1C

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas…….……… Family and Friends 2B

 

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas…………………………….… ACC 18

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas …………………… Family&Friends 3C

Shahre Khas…….……………Family and Friends 1A

Shahre Khas…………………….………First Friends1A

Shahre Khas…….…………..…..Family and Friends 4D

Shahre Khas…….……………………….…..Let’s go 2B

Sharh khas…………………………………..…. pockets 2C

شعبه کوری حیاتی:

 

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

Kowri Hayati…………………..Family and Friends 1C

Kowri Hayati……………………….Family and friends 2D

Kowri Hayati……………………….Family and friends 3C

Kowri Hayati………………………………..First Friends 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب :
تاریخ انتشار : 4 فوریه, 2024
تعداد بازدید : 865

مطلب مرتبط