نمرات ترم F سال ۱۴۰۲ زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم F سال ۱۴۰۲ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم چرخ پر:

Riz………………..…….. First friends2B-A

Riz…………….……..….. First friends2B-B

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz………………………… Family and Friends 3C

Riz…………………………Family and Friends 2D

Riz………………..…….. Family and Friends 1D

Riz……….……………………….. First friends 2B

Riz……………………….. Family and Friends 5D

Riz…………….……………….. Acc 1 . 2 خصوصی

Riz………………………….. Acc 3 . 4 خصوصی

Riz………………….……Family and Friends 2B.

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……….………………..….. Family and Friends 1D

Riz………………………..….. Family and Friends 4A

Riz…………………………….. Family and Friends 4B

Riz…………….…….. Family and Friends Starter

Riz…………………………..…….. First friends 2A

Riz…………….…………………..First friends 1A

Riz………………….……..Family and Friends 5B

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عمرانی:

Riz……………………………….. First friends 3B

 

نمرات کلاس های سرکار خانم کازرونی:

Riz…………….…………..….. First friends 2A

 

نمرات کلاس های آقای تاجیک:

Riz……………………………..…….. ACC13

 

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Tangeman …………………….…….. Family and Friends 1C

Tangeman ………..…………………….….. First Friends 2A

Tangeman ………..……………..…..Family and Friends 4B

Tangeman …………………….…….. Family and Friends 1B

 

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas…….…………..…… Family and Friends 2A

 

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas………………………………………..…… ACC 17

 

نمرات کلاس های سرکارخانم ملیحه حاتمی:

Shahre Khas……………………………..………Chat

Sharh khas…………………………….…. pockets 2B

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas ………………………….…… Family&Friends 3B

Shahre Khas…….……………………Family and Friends Starter

Shahre Khas…….…………………….…..Family and Friends4C

Shahre Khas…….……………………………………….Let’s go 2A

شعبه کوری حیاتی:

 

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

Kowri Hayati………………..…..Family and Friends 1B

Kowri Hayati……………………..Family and friends 2C

Kowri Hayati……………………….Family and friends 3B

Kowri Hayati…………………………………..First Friends 1B


برچسب :
تاریخ انتشار : 31 دسامبر, 2023
تعداد بازدید : 1052

مطلب مرتبط