نمرات ترم B سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

 نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم B سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی:

Riz……..First friends 1B

Riz……..First friends 3B

Riz……….……..Hand writing

Riz…………..Family and Friends 1C

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

خصوصی Riz……..First friends 2A

Riz……..First friends 2B

Riz……….…….. .First friends 2A

Riz……….…….. Family and Friends1A

Riz……….……..Hand writing

Riz…………..Family and Friends 2D

Riz…………..Family and Friends 3D

Riz………………..ACC13

Riz…………..Family and Friends5C

Riz…………..Family and Friends5D

Riz…………..Family and Friends 4A خصوصی

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……..Family and Friends 1B

Riz……….……..Hand writing A

Riz……….……..Hand writing B

Riz…………….……..Pockets 1A

Riz…………….……..Pockets 3A

Riz…………..Family and Friends 2B

 

نمرات کلاس های آقای مطهری:

Riz………………..ACC3

Riz………………..ACC14

 

نمرات کلاس های سرکار خانم کوشکی:

Riz……….……..Hand writing

Riz…………….……..Pockets 3A

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Tangeman ………..……..Family and Friends 3B

Tangeman ……….……..Hand writing

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahre Khas…….………First friends 2A

Shahre Khas…….………First friends 2A

Shahrkhas………………… ACC6

Sharh khas……..Pockets 3B

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas…….……..Family and Friends2B

شعبه گندمزار:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Gandomzar …….…….. Acc6

Gandomzar…………………… Family&Friends1A

 

نمرات کلاس های سرکار خانم حاتمی:

Gandomzar……………………Hand writing A

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب :
تاریخ انتشار : 2 آگوست, 2022
تعداد بازدید : 2080

مطلب مرتبط