نمرات ترم Eسال ۹۸زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

نمرات ترم E سال ۹۸ شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۷۳۷۶۸۳۰۱۳ تماس حاصل فرمایید..

                                                                                شعبه ریز:                                                                             

   نمرات کلاسهای خانم بهرامی :

      Riz…………..…….. Family and Friends2A

          Riz…………………….……..First Friends 2B       

      Riz……………………….Family and Friends 3B

         Riz……………..………….……..First Friends 2A       

نمرات کلاسهای خانم مفیدی : 

Riz………………..Family and Friends1B

Riz……………..…..Family and Friends 2C

Riz………………..Family and Friends 5B

Riz………………………………..…..ACC3

شعبه تشان :

نمرات کلاسهای خانم مفیدی:

Tashan…………..…..Family and friends 3B

Tashan……….…..Family and Friends 3A

Tashan……………………..………..…..ACC1

Tashan………..…..Family and friends 1C

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاسهای خانم آشیان:

Shahre Khas…….………First Friends 1A

Shahre Khas…….………Little pockets

Shahre Khas…….……..Family and Friends2B

Shahre Khas…….……..Family and Friends3D

Shahre Khas…….……..Family and Friends4B


برچسب :
تاریخ انتشار : 3 ژانویه, 2021
تعداد بازدید : 166

مطلب مرتبط