نمرات ترم Dسال ۹۸زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

نمرات ترم Dسال ۹۸ شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۷۳۷۶۸۳۰۱۳ تماس حاصل فرمایید..

شعبه ریز :

نمرات کلاس های خانم مفیدی :

Riz…………………………………..…..ACC2

Riz…………………….…..…..Family and Friends 2B

Riz………………………..………..Family and Friends 5A

Riz……………………………..…..Family and Friends1A

Riz………………………………………Family and Friends1B

نمرات کلاس های خانم بهرامی:

Riz…………….Family and Friends 3A

Riz……………….……..First Friends 1B

Riz………………………..First Friends 2A

شعبه تشان  :

نمرات کلاس های خانم مفیدی :

Tashan…………..…..Family and friends 1B

Tashan…………..…..Family and friends 3A

Tashan……………….……..…..letsgo 5 B

تاریخ انتشار : ۱۲ دی, ۱۳۹۸
تعداد بازدید : 22

مطلب مرتبط