نمرات ترم Aسال ۹۸زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

نمرات ترم Aسال ۹۷ شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۷۳۷۶۸۳۰۱۳ تماس حاصل فرمایید…

 

شعبه ریز:   

نمرات کلاسهای خانم بهرامی:

Riz…………….Family and Friends 2A

Riz…………..…….. First Friends3B

Riz…………..……..First Friends 2A

نمرات کلاسهای خانم مفیدی:

Riz……………..…..letsgo1 A

نمرات کلاسهای خانم بهروسی :

Riz…………..…….. pockets 2 C

شعبه تشان :

نمرات کلاسهای خانم حاتمی:

Tashan……………………Chat1

Tashan……….…..letsgo 4 A

Tashan……………..…..letsgo3B

نمرات کلاسهای خانم مفیدی:

Tashan…………..…..Family and friends 3A

نمرات کلاسهای خانم بهشتی :

Tashan…………..…..Family and friends 2A

Tashan………..…..Family and friends 2B

Tashan…………..…..Family and friends .2A

شعبه تنگمان:

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Tangeman……………..First friends 1B

شعبه گندم زار:

نمرات کلاسهای خانم آشیان:

Gandomzar …….…….. Family and Friends1B

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Gandomzar…………………… FirstFriends 3B

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاسهای آقای تاجیک :

Shahr khas……………….IELTS 2

نمرات کلاسهای خانم آشیان:

Shahre Khas…….……..Family and Friends 1B

Shahre Khas…….……..CHC

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Shahrkhas………………… First Friends2A

Shahrkhas………………… LetsGo 4A

شعبه کوری حیاتی:

شعبه صیدی:

شعبه: علی آباد:

شعبه چاهه:

شعبه شیرینو:


برچسب :
تاریخ انتشار : ۱۰ تیر, ۱۳۹۸
تعداد بازدید : 48

مطلب مرتبط