گزارش تصویری-ویدئویی جلسه بحث آزاد شماره ۱۲ و موضوع جلسه ۱۳

بحث ازاد انگلیسی شماره ۱۲ با موضوع ” موسیقی و تاثیرات ان” در تاریخ ۱۶ شهریور ماه درزبانسرای ایران زمین برگزار گردید.تصاویر آن را ملاحظه بفرمایید…

ویدوئی شماره ۱ بحث آزاد شماره ۱۲ با موضوع موسیقی

ویدوئی شماره ۲ بحث آزاد شماره ۱۲ با موضوع موسیقی

ویدوئی شماره ۳ بحث آزاد شماره ۱۲ با موضوع موسیقی

 

موضوع بحث جلسه شماره ۱۳:

 

تاریخ انتشار : ۱۸ شهریور, ۱۳۹۷
تعداد بازدید : 115

مطلب مرتبط
نظرات

*