آخرین مطالب

برگزاری جلسه پایان سال پرسنل زبانسرا و مهدباغ دوزبانه ایران زمین

 جلسه پایان سال پرسنل زبانسرا و مهدباغ دوزبانه ایران زمین با حضور مدیر زبانسرا در تاریخ 25 اسفندماه راس ساعت 16 در محل زبانسرا برگزار گردید. در این جلسه با مروری بر فعالیت های سال گذشته، برنامه های سال جدید این موسسه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. از دستاوردهای مهم ایران زمین […]

Search for: ""