نمرات ترم Cسال ۹۸زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

نمرات ترم Cسال ۹۸ شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۷۳۷۶۸۳۰۱۳ تماس حاصل فرمایید…

 

        شعبه ریز:   

نمرات کلاسهای خانم بهرامی :        

Riz………….Family and Friends 2C

Riz………….. Family and Friends1B

Riz…………..……..First Friends 1A

Riz…………….……..First Friends 1B

Riz…………….……..First Friends 3A

نمرات کلاسهای حانم مفیدی :

Riz………..……..Family and Friends 2A

Riz………………………………..…..ACC1

Riz……….…..Family and Friends 2A

Riz………………………..…..letsgo1 B

Riz………………..Family and Friends1A

نمرات کلاسهای حانم بهروسی :

Riz………….…….. pockets 2B

Riz…………..…….. pockets 3B

                                                                                           شعبه تشان:

نمرات کلاسهای حانم مفیدی :

Tashan…………………………..….…..ACC3

Tashan…………..…..Family and friends 2C

Tashan…………………………..…..letsgo 5 A

نمرات کلاسهای خانم بهشتی :

Tashan………..…..Family and friends 3B

Tashan…………..…..Family and friends .2C

Tashan…………..…..Family and friends 2B

Tashan…………..…..Family and friends 2C

Tashan…………..…..Family starter A

Tashan…………..…..First Friends… 1B

Tashan…………..…..First Friends.. 1B

Tashan…………..…..First Friends 2B

Tashan…………..…..First Friends 1B

نمرات کلاسهای حانم پارسا :

Riz………..…..…….. ACC9

Riz…………..…….. ACC4

Riz…………..…….. ACC15

نمرات کلاسهای خانم امامی :

Riz……………..First Friends 2B

شعبه تنگمان:

شعبه گندم زار:

شعبه شهرخاص :

                                                                            نمرات کلاسهای خانم آشیان:

Shahre Khas…….……..Pockets 1 B

Shahre Khas…….……..Family and Friends3B

Shahre Khas…….……..Family&Friends 4B

Shahre Khas…….……..Little pockets

شعبه کوری حیاتی :

شعبه علی آباد :

شغبه چاهه:

شعبه صیدی:

شعبه شیرینو :

شعبه دالمیزان :


برچسب :
تاریخ انتشار : 26 اکتبر, 2019
تعداد بازدید : 1793

مطلب مرتبط