نمرات ترم C سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

 نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم C سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی:

Riz…….. Family and Friends 1A

Riz……..First friends 2A

Riz……….…….. First friends 1A

Riz……….……..Hand writing

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz……..First friends 3 خصوصی

Riz……..First friends 3A

Riz……….…….. .First friends 2B

Riz……….…….. First friends 1A

Riz…………..Chat Class

Riz…………..Family and Friends 3A

Riz……….…….. Family and Friends1B

Riz…………..Family and Friends5D

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……..Family and Friends 1C

Riz……….…….. First friends 1A

Riz……….……..Hand writing

Riz………….. Family and Friends1B

Riz…………….……..Pockets 1B

Riz…………….……..Pockets 3B

Riz…………..Family and Friends 2C

 

نمرات کلاس های خانم محمودی:

Riz………………..ACC14

 

نمرات کلاس های سرکار خانم کوشکی:

Riz……….…….. First friends 1A

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Tangeman ………..……..Family and Friends 2A

Tangeman ………..……..Family and Friends 3C

Tangeman ……….……..Hand writing A

Tangeman ……….……..Hand writing B

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahre Khas…….………First friends 2B

Shahrkhas………………… ACC7

Sharh khas……..Pockets 3C

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas…….………Handwriting A

Shahre Khas…….………Little pockets

Shahre Khas…….……..Family and Friends2C

شعبه گندمزار:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Gandomzar …….…….. Acc7

Gandomzar…………………… Family&Friends1B

 

نمرات کلاس های سرکار خانم حاتمی:

Gandomzar……………………Hand writing B

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

Kowri Hayati…….. family & friend 1A

Kowri Hayati……..First friends 1B

نمرات کلاس های سرکار خانم بازدیده:

Kowri Hayati……..First friends 2B

Kowri Hayati……..First friends 3A

Kowri Hayati……..Handwriting A

شعبه ابگرمک:

نمرات کلاس های سرکار مصلحی پور:

 

Abgarmak………………. Family and Friends1A

Abgarmak………………. Hand writing

Abgarmak………………. Pockets 1A

Abgarmak……………….Lattle Pockets A

 

 


برچسب :
تاریخ انتشار : 23 سپتامبر, 2022
تعداد بازدید : 1848

مطلب مرتبط