نمرات ترم A سال 1403 زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم A سال 1403 در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم چرخ پر:

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

نمرات کلاس های سرکار خانم عمرانی:

نمرات کلاس های سرکار خانم کازرونی:

شعبه شهرخاص:

ننمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

تاریخ انتشار : ۳ تیر, ۱۴۰۳