استعلام مدارک

فهرست دریافت کنندگان مدرک سبز: ( Green Crtificate)

فهرست زبان آموزانی که تاکنون موفق به دریافت مدرک ارزشمند CHC15 شده اند را در ادامه تقدیم می کنیم و به همه این عزیزان تبریک عرض می نماییم.ارائه این فهرست در سایت موسسه جهت استعلام مدارک صادره می باشد.
CHC15 به مدرکی اطلاق می شود که زبان آموزخردسال بعد از گذراندن ۱۵ ترم متوالی دریافت می کند و حدود ۳ و نیم سال طول این دوره است.به این مدرک         “Green Certificate”  گفته می شود. جهت مشاهده اسامی بر روی فایل های زیر کلیک فرمایید:

شعبه ریز:

Green Certificate Series 1 …………………………. CHC15 ( Branch Riz)

Green Certificate Series 2 ……………………………… CHC15(Branch riz)

Green Certificate Series 3……………………………… CHC15 (Branch Riz)

Green Certificate Series4…………………………….. CHC15 (branch Riz)

Green Certificate Series5…………………………….. CHC15 (branch Riz)

Green Certificate Series6……………………………. CHC15 (branch Riz)

Green Certificate Series 7…………………………… CHC15 (branch Riz)

Green Certificate Series 8……………………………… CHC15 (branch Riz)

Green Certificate Series 9……………………………. CHC15 (branch Riz)

Green Certificate Series 10……………………………. CHC15 (branch Riz)

Green Certificate Series 11………………………………. CHC15 (branch Riz)

شعبه تشان-دره بان:

Green Certificate Series1 ………………………………….. CHC15 ( Branch Tashan)

شعبه تنگمان-جمال آباد:

Green Certificate Series1……………………………… CHC12 ( Branch Tangeman)

Green Certificate Series2……………………………… CHC12 ( Branch Tangeman)

Green Certificate Series3………………………………… CHC15 (branch Tangeman)

Green Certificate Series 4……………………………………. CHC15 (branch Tangeman)

Green Certificate Series 5…………………………………. CHC15 (branch Tangeman)

شعبه پشتو:

Green Certificate Series 1……………………………. CHC15 ( Branch Poshtoo)

شعبه شهرخاص:

Green Certificate Series1 ………………………….. CHC15 ( Branch Shahr Khas)

Green Certificate Series2 ………………………….. CHC15 ( Branch Shahr Khas)

Green Certificate Series3 ………………………….. CHC15 ( Branch Shahr Khas)

Green Certificate Series4……………………………….CHC15 (branch Shahr Khas)

Green Certificate Series 5……………………………….CHC15 (branch Shahr Khas)

شعبه گندمزار:

Green Certificate Series1 …………………………… CHC15 ( Branch Gandomzar)

Green Certificate Series2 …………………………… CHC15 ( Branch Gandomzar)

Green Certificate Series3 …………………………… CHC15 ( Branch Gandomzar)

Green Certificate Series4……………………………… CHC15 (branch Gandomzar)

شعبه علی آباد:

Green Certificate Series1 …………………………… CHC15 ( Branch Ali Abad)

شعبه شیرینو:

Green Certificate Series1……………………………… CHC12 ( Branch Shirinoo)

Green Certificate sereis2 ………………………………… CHC 15 Branch Shirinoo

Green Certificate sereis 3 ………………………………… CHC 15 Branch Shirinoo

Green Certificate sereis 4 ………………………………… CHC 15 Branch Shirinoo

شعبه کوری حیاتی:

Green Certificate Series 1…………………………….. CHC15 (branch kori Hayati)

Green Certificate Series 2…………………………….. CHC15 (branch kori Hayati)

Green Certificate Series3……………………………….. CHC15 (branch kori Hayati)

شعبه آبگرمک :

Green Certificate Series 1…………………………………. CHC15 (branch Abgarmak)

فهرست دریافت کنندگان مدرک آبی: ( Blue Certificate):

فهرست زبان آموزانی که تاکنون موفق به دریافت مدرک ارزشمند ADC12 شده اند را در ادامه تقدیم می کنیم و به همه این عزیزان تبریک عرض می نماییم.ارائه این فهرست در سایت موسسه جهت استعلام مدارک صادره می باشد.
CHC15 به مدرکی اطلاق می شود که زبان آموز نوجوان یا بزرگسال بعد از گذراندن ۱۲ ترم متوالی دریافت می کند و حدود ۲ سال طول این دوره است.به این مدرک   “Blue Certificate”  گفته می شود که سطح آن بالاتر از مدرک سبز می باشد. جهت مشاهده اسامی بر روی فایل های زیر کلیک فرمایید:

شعبه ریز:

Blue Certificate series1…………………………… ADC12 ( Branch Riz)

Blue Certificate Series2………………………………. ADC12 (branchRiz)

Blue Certificate Series 3……………………………… ADC12 (branchRiz)

شعبه تشان-دره بان:

Blue Certificate Series 1……………………………….. ADC12 (BranchTashan)

شعبه پشتو:

Blue Certificate Series 1 …………………..ADC12 (Branch Poshtoo)

شعبه تنگمان-جمال آباد:

Blue Certificate Series 1……………………………….. ADC12 (BranchTangaman)

شعبه شهرخاص:

Blue Certificate Series 1……………………………….. ADC12 (Branch Shahr Khas)

Blue Certificate Series 2………………………………….. ADC12 (Branch Shahr Khas)

Blue Certificate Series 3…………………………………. ADC12 (branch Shahr Khas)

Blue Certificate Series 4………………………………….ADC12 (branch Shahr Khas)

شعبه کوری حیاتی:

Blue Certificate Series 1……………………………….. ADC12 (Branch Kowri Hayati)

شعبه علی آباد:

Blue Certificate Series 1……………………………….. ADC12 (Branch Ali abad

شعبه گندمزار:

Blue Certificate Series 1………………………….. ADC12 (branch Gandomzar)

فهرست زبان آموزان دریافت کننده مدرک برنز: (Bronze Certificate)

فهرست زبان آموزانی که تاکنون موفق به دریافت مدرک ارزشمند ACC10 شده اند را در ادامه تقدیم می کنیم و به همه این عزیزان تبریک عرض می نماییم.ارائه این فهرست در سایت موسسه جهت استعلام مدارک صادره می باشد.
ACC10 به مدرکی اطلاق می شود که زبان آموز بعد از گذراندن ۱۰ ترم متوالی دریافت می کند و ۲ و نیم سال طول این دوره است.به این مدرک “Bronze Certificate”  گفته می شود. جهت مشاهده اسامی بر روی فایل های زیر کلیک فرمایید:

BRONZE

 

شعبه ریز:

Bronze Certificate Series 1 …………. ACC10

Bronze Certificate Series 2 ………….ACC10

Bronze Certificate Series3 …………. ACC10

Bronze Certificate Series 4 ……………………… ACC10 ( Branch Riz)

Bronze Certificate Series5 ………………………… ACC10 (Branch Riz)

Bronze Certificate Series 6…………………………..ACC10 (branch riz)

Bronze Certificate Series 7…………………………….ACC10 (branch riz)

شعبه شهرخاص:

Bronze Certificate Series 1…………………………..ACC10 (branch shahre khas)

فهرست زبان آموزان دریافت کننده مدرک نقره: (Silver Certificate)

فهرست زبان آموزانی که تاکنون موفق به دریافت مدرک ارزشمند ACC15 شده اند را در ادامه تقدیم می کنیم و به همه این عزیزان تبریک عرض می نماییم.ارائه این فهرست در سایت موسسه جهت استعلام مدارک صادره می باشد.
ACC15 به مدرکی اطلاق می شود که زبان آموز بعد از گذراندن ۱۵ ترم متوالی دریافت می کند و حدود ۳ سال و نیم طول این دوره است.به این مدرک “Silver Certificatee”  گفته می شود وسطح آن از مدرک برنز بالاتر است. جهت مشاهده اسامی بر روی فایل های زیر کلیک فرمایید:

SILVER

شعبه ریز:

Silver Certificate Series 1……………………………………………………… ACC15

Silver Certificate Series2………………………….………. ACC15 ( Branch Riz)

Silver Certificate Series 3……………………………………………………… ACC15

Silver Certificate Seris 4 ………………………………………ACC15 (branch riz)

Silver Certificate series 5………………………………………………… ACC15 (Riz)

شعبه شهرخاص:

Silver Certificate Series1 …………………………. ACC15 ( Branch Shahr khas)

Silver Certificate Series 2…………………………. ACC15 ( Branch Shahr khas)

 

فهرست زبان آموزان دریافت کننده مدرک طلایی: (Gold Certificate):

فهرست زبان آموزانی که تاکنون موفق به دریافت مدرک ارزشمند ACC20 شده اند را در ادامه تقدیم می کنیم و به همه این عزیزان تبریک عرض می نماییم.ارائه این فهرست در سایت موسسه جهت استعلام مدارک صادره می باشد.
ACC20 به مدرکی اطلاق می شود که زبان آموز بعد از گذراندن ۲۰ ترم متوالی دریافت می کند و حدود ۳ سال و نیم طول این دوره است.به این مدرک “Gold Certificatee”  گفته می شود و بالاترین مدرک زبانسرای ایران زمین می باشد. جهت مشاهده اسامی بر روی فایل های زیر کلیک فرمایید:

شعبه ریز:

Gold Certificate Series1 ……………………….. ACC20 ( Branch Riz)

Gold Certificate Series 2…………………………. ACC20 (Branch Riz)

شعبه کوری حیاتی:

Gold Certificate series 1……….. ACC20 (branch Kowri Hayati )

 

شعبه شرکت پتروشیمی نوری(برزویه):

Logo Bpc 2015

به دلیل درخواست شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) مبنی بر صدور مدارک برای کلیه دوره ها، این بخش به طور مجزا به این شرکت اختصاص یافته است تا استعلام مدارک راحت تر صورت گیرد. اسامی کسانی که به ACC10 رسیده اند در قسمت بالا نیز آمده است.جهت مشاهده لیست بر روی آن کلیک کنید( فایل ها به صورت PDF می باشند) :

March 2016:

ACC1

ACC4

ACC7

May 2016:

ACC1

ACC2

ACC5

ACC8

August 2016:

ACC1

ACC2

ACC3

ACC6

ACC9

November 2016:

ACC1

ACC2

ACC3

ACC4

ACC7

ACC10

Mars 2017:

ACC2

ACC3

ACC4

ACC5

ACC8

ACC11


تاریخ انتشار : 21 فوریه, 2015
تعداد بازدید : 8028