گزارش تصویری ادامه عملیات ساخت مجتمع آموزشی زبانسرای ایران زمین شعبه شهرخاص

عملیات ساخت مجتمع آموزشی ایران زمین در شهر خاص ادامه یافت و در روز گذشته بتون ریزی سقف طبقه اول نیز به پایان رسید. و امیدواریم که به یاری خداوند بتوانیم در اوایل سال آینده مراحل دیوارچینی و ساخت داخلی آن را شروع نماییم. از همه عزیزانی که در پیشبرد امور این مجتمع در کنار ما بودند سپاسگزاریم.

گزارش تصویری ساخت این پروژه را در ادامه مشاهده بفرمایید.

تاریخ انتشار : 22 فوریه, 2020
تعداد بازدید : 1721

مطلب مرتبط