نمونه سوال کتب Top Notch

سوالات مربوط به کتاب Top Notch Fundamental:

 lesson 1-3acc1-top notch

fundumental lessons 7@8@9

 Fundamentals A units 1-4

 Fundamentals A units 5-8

سوالات مربوط به کتاب Top Notch 1:

سوالات مربوط به کتاب Top Notch 2:

Top Notch 2A

سوالات مربوط به کتاب Top Notch 3:

(ACC12.pdf ( Units 4-6

(ACC 13 ( units 7-10

Top Notch 3 B1.docx

(Top Notch 3B( ms. Bahrami

Top Notch 3B

Top Notch 3B2

سوالات مربوط به کتاب Summit 1:

(acc14( unit 1-2

(Summit 1 (lessons 4-6

سوالات مربوط به کتاب Summit 2:

Summit 2B

تاریخ انتشار : 4 ژانویه, 2015
تعداد بازدید : 13376

مطلب مرتبطدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *