نمرات پایانی ترم بهار ۲ ( تیرماه ۹۴)

احتراما نمرات ترم بهار۲ زبانسرای ایران زمین ارائه می گردد.نمرات به تفکیک مدرس آمده است و نمرات ناقص حداکثر تا پایان هفته ارائه می گردد.

 

نمرات کلاسهای آقای تاجیک:

نمرات ACC5 ………………. ریز

نمرات ACC3……………. ریز

نمرات ACC4 ……شهر خاص

نمرات ACC4……….کوری حیاتی

نمرات ACC12 …………………….. ریز

نمرات لتس گو ۴………………..ریز

نمرات ACC3 …..شیرینو

نمرات لتس گو ۳…..شیرینو

نمرات کلاس لتس گو۱ ………… آبگرمک

نمرات کلاس ACC8 …………….. ریز

نمرات ACC8 …………… شهر خاص

نمرات کلاسهای آقای زارعی:

نمرات لتس گو ۲ بی ….ریز

نمرات کلاسهای سرکارخانم بهشتی:

تاینی تاک ۳a ………..ریز

نمرات تاینی تاک ۱ آ………………. ریز

نمرات لتس گو استارتر(بخش اول) ……ریز

نمرات کلاسهای سرکارخانم حاتمی (پشتو):

نمرات تاینی تاک ۱آ…….پشتو

نمرات تاینی تاک۳B ……….. پشتو

نمرات لتس گوB 2 …. پشتو

نمرات کلاسهای سرکار خانم صحراگرد:

نمرات تاینی تاک ۲ آ…….شیرینو

نمرات تاینی تاک ۳ آ……شیرینو

نمرات کلاسهای سرکارخانم غریبی:

نمرات تاینی تاک ۲آ……..آبگرمک

نمرات کلاسهای سرکارخانم مصلحی پور:

نمرات استارتر قسمت اول…..آبگرمک

نمرات کلاسهای سرکارخانم نیک سیرت:

نمرات لتس گو ۴ قسمت اول……ریز

نمرات لتس گو ۴ قسمت اول…..ریز

نمرات لتس گو ۵ قسمت دوم…….ریز

نمرات کلاسهای سرکارخانم مرادی:

نمرات لتس گو ۱ قسمت دوم…..ریز

نمرات کلاسهای سرکار خانم حاتمی(دره بان):

نمرات تاینی تاک ۱ آ……دره بان

نمرات کلاسهای سرکار خانم محمودی:

نمرات کلاس لتس گو ۲………….. ریز

تاریخ انتشار : 1 آگوست, 2015
تعداد بازدید : 2647

مطلب مرتبطدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *