نمرات زبان آموزان ADC2 شعب ریز و شیرینو

نمرات

در توضیح کارنامه ها، ایران زمینی های عزیز توجه داشته باشند که از این تاریخ به بعد کارنامه کاغذی صادر نخواهد شد و نمرات از طریق سایت و با شماره زبانآموزی که خدمت شما داده شده است اعلام خواهد شد

 کارنامه ها مانند گذشته از بخش های پنج گانه شنیداری(۳۵ نمره)، صحبت کردن (۳۰نمره)، روخوانی و نوشتاری (هر کدام ۱۵ نمره) و نمره حضور و غیاب (۵ نمره) تشکیل شده است.حداقل نمره قبولی ۷۰ از  ۱۰۰می باشد که از زبان آموزانی که نمره بین ۶۰ تا ۷۰ دریافت کرده باشند مجددا آزمون به عمل می آید.

بیشتر نمره موارد ذکر شده از فعالیت های کلاسی بوده و فقط ۱۵ نمره از آزمون کتبی پایانی و ۲۰ نمره از آزمون شفاهی پایانی خواهد بود.

نمرات ADC2 بزرگسال شیرینو… اسفندماه ۹۳

  State

Total (100)

Discipline (5)

Writing (15)

Reading (15)

Speaking (30)

Listening (35)

Level

Student’s Num.

Row

Pass

۹۸٫۵

۴٫۵

۱۵

۱۵

۲۹

۳۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۱

۱

Pass

۸۱٫۵

۴٫۵

۱۲

۱۵

۲۱

۲۹

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۲

۲

Pass

۷۰

۴

۹

۱۳

۱۹

۲۵

ADC2

۹۳۱۱۱۲۳

۳

Pass

۷۰

۳

۹

۱۴

۱۹

۲۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۴

۴

Pass

۷۰

۵

۹

۱۲

۱۹

۲۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۵

۵

Fail

۵۵

۴

۹

۹

۱۲

۲۱

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۶

۶

Pass

۹۹

۴

۱۵

۱۵

۳۰

۳۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۷

۷

Pass

۸۲٫۵

۴٫۵

۱۲

۱۳

۲۳

۳۰

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۸

۸

Pass

۷۷

۴

۱۱

۱۳

۲۱

۲۸

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۹

۹

Pass

۹۶ 

۵

 ۱۴

۱۵

 ۲۸

۳۴

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۱۰

۱۰

pass

۸۱

۴

۱۱

۱۴

۱۹

۳۳

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۱۱

۱۱

Pass

۸۳٫۵

۴٫۵

۱۳

۱۱

۲۷

۲۸

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۱۲

۱۲

Top

۱۰۰

۵

۱۵

۱۵

۳۰

۳۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۲۱۳

۱۳

 pass

۸۲ 

 ۲  ۱۲  ۱۲  ۳۰  ۲۶  ADC2  ۹۳۱۱۱۲۱۴  ۱۴

 

نمرات ADC2 بزرگسال ریز…اسفند ماه ۹۳

State

Total (100)

Discipline (5)

Writing (15)

Reading (15)

Speaking (30)

Listening (35)

Level

Student’s Num.

Row

Pass

۷۰

۵

۱۱

۱۰

۱۹

۲۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۳۱

۱

Pass

۷۲

۵

۱۲

۱۱

۱۹

۲۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۳۲

۲

Pass

۷۰

۴

۱۲

۱۰

۱۹

۲۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۳۳

۳

Pass

۸۰

۵

۱۲٫۵۰

۱۱٫۵۰

۲۱

۳۰

ADC2 ۹۳۱۱۱۳۴

۴

Pass

۷۴

۴

۱۲

۱۰

۲۱

۲۷

ADC2 ۹۳۱۱۱۳۵

۵

Top

۱۰۰

۵

۱۵

۱۵

۳۰

۳۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۳۶

۶

Top

۱۰۰

۵

۱۵

۱۵

۳۰

۳۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۳۷

۷

TOp

۱۰۰

۵

۱۵

۱۵

۳۰

۳۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۳۸

۸

Pass

۹۱

۵

۱۴

۱۳

۲۶

۳۳

ADC2 ۹۳۱۱۱۳۹

۹

Pass

۸۴

۵

۱۴

۱۲

۲۴

۲۹

ADC2 ۹۳۱۱۱۱۰

۱۰

Fail

۶۰

۴

۱۰

۹

۱۶

۲۱

ADC2 ۹۳۱۱۱۳۱۱

۱۱

Top

۱۰۰

۵

۱۵

۱۵

۳۰

۳۵

ADC2 ۹۳۱۱۱۳۱۲

۱۲

Pass

۷۵

۴

۱۲

۱۱

۲۲

۲۶

ADC2 ۹۳۲۱۱۳۱۴

۱۳

Pass

۷۸

۵

۱۳

۱۲

۲۲

۲۶

ADC2 ۹۳۱۱۲۳۱۵

۱۴

Top

۱۰۰

۵

۱۵

۱۵

۳۰

۳۵

ADC2 ۹۳۱۱۲۳۱۰

۱۵

تاریخ انتشار : 8 مارس, 2015
تعداد بازدید : 8038

مطلب مرتبطدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *