نمرات ترم Fسال ۹۷زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

با سلام واحترام نمرات ترم F زبانسرای ایران زمین به شرح ذیل میگرد، در صورت داشتن هرگونه نظر و پیشنهاد با شماره ۰۷۷۳۷۶۸۳۰۱۳ تماس حاصل فرمایید. 

                                                                                          شعبه ریز:

نمرات کلاسهای خانم بهرامی:

Riz…………..……..First Friends 1B

Riz…………..…….. First Friends3A

Riz…………….Family and Friends 1C

نمرات کلاسهای خانم امامی:

Riz……………..First Friends 3A

Riz..…….…….. Pockets1B

Riz……………..First Friends 1A

نمرات کلاسهای خانم مفیدی:

Riz…………………….Chat 1

Riz…………….Family and Friends 5B

Riz………..……..Family and Friends 1A

نمرات کلاسهای خانم بهروسی:

Riz…………..…….. pockets 2 B

شعبه تشان :

نمرات کلاسهای  خانم بهشتی:

Tashan…………..…..Family and friends.. 1C

Tashan…………..…..Family and friends 1C

Tashan…………..…..Family and friends 2A

نمرات کلاسهای خانم فرشته تشانی:

Tashan…………..…..First Friends 3A

Tashan..…….……..Little Pockets C

Tashan…………..…..First Friends 2A

Tashan…………..…..First Friends 2B

نمرات کلاسهای خانم مفیدی:

Tashan……………….…..Chat1

Tashan…………..…..Family and friends 2C

Tashan…………..…..Family and friends 1C

نمرات کلاسهای آقای احمدی:

Tashan…………….Family and Friends 3A

tashan……..First friends 3A

tashan………….First friends 2A

شعبه تنگمان :

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Tangeman…………..Family And Friends 2C

Tangeman……………..First friends 1A

شعبه گندم زار :

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Gandomzar…………………… FirstFriends 3A

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Shahrkhas………………… First Friends1B

نمرات کلاسهای خانم آشیان:

Shahre Khas…….……..Family andFriends..2D

Shahre Khas…….……..English Mahd

Shahre Khas…….……..Family and Friends 1A

Shahre Khas…….……..Family and Friends2D

Shahre Khas…….……..Family and Friends3C

نمرات کلاسهای آقای تاجیک :

Shahr khas……………….IELTS 1

شعبه آبگرمک:

Abgarmak……………….First Friend1B

شعبه کوری حیاتی :

نمرات کلاسهای خانم مصلحی پور:

Kowri Hayati………………ACC2

Kowri Hayati……..family & friend 2B

نمرات کلاسهای خانم پسران زاده:

Kowri Hayati……………..Pockcs3C

Kowri Hayati……………..First Friends 1

شعبه علی آباد :

نمرات کلاسهای خانم تشانی :

Ali abad…………….Family and friends 4C

Ali abad…………….First friends2B

Ali abad…………….Pockets 2A

Ali abad…………….Pockets 3B

شعبه صیدی:

شعبه چاهه:

شعبه: دارالمیزان:

نمرات کلاسهای خانم جمالی :

Dalmezan………………….letsgo1 A

Dalmezan……..Family and Friend 2A

Dalmezan……….…..First friends 3A

Dalmezan………….…..Pockets 2A

Dalmezan………….……First friends 1A

شعبه شیرینو:

نمرات کلاسهای خانم بلوچی:

shirinoo………………… First Friends2B

shirinoo……………… first friends2A

shirinoo……………………… Pockets 3A

shirinoo…………… Family and Friends1A

شعبه چاهه:

Chahe…………..……..….Family and Friends 1 B


برچسب :
تاریخ انتشار : 21 آوریل, 2019
تعداد بازدید : 1797

مطلب مرتبط