نمرات ترم E سال ۱۴۰۰زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

باسلام و احترام. نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم E سال ۱۴۰۰ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

لطفا زبان آموزانی که از شماره زبان آموزی خودشان اطلاع ندارند با دفتر آموزشگاه با شماره ۰۷۷۳۷۶۸۳۰۱۳ تماس حاصل فرمایند.

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی:

Riz……..First friends 1B

Riz……..First friends 2B

Riz……..First friends 3A

 

نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz……..First friends 1B

Riz…………..Family and Friends 1B

Riz…………..Family and Friends 2c خصوصی

Riz…………..Family and Friends 2C

Riz…………..Family and Friends 4c

Riz…………..Speaking Class

Riz………………..ACC6

Riz………………..ACC10

نمرات کلاس های سرکار عالی پور:

Riz……..First friends 1A

Riz………….. First friends 2A

Riz…………..Family and Friends 1A

 

نمرات کلاس های آقای مطهری:

Riz…………..…….. Let’s go3

Riz…………..…….. ACC20

 

نمرات کلاس های سرکار خانم سودابه بهرامی:(آنلاین)

Riz………………..ACC3

Riz…………..…….. ACC20 

نمرات کلاس سرکار پسران زاده:(انلاین)

Riz…………..…….. Let’s go1

 

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Tangeman ………..……..Family and Friends 1B

Tangeman ………..……..Family and Friends 2C

Tangeman……… Family and Friends 5B

 

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

Kowri Hayati……..First friends 1B

Kowri Hayati……..First friends 2B

Kowri Hayati……………..Pockcs2B

Kowri Hayati……..First friends 1A

Kowri Hayati……………..Pockcs3A

 

 

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

 

Shahre Khas…….……..Family and Friends5B.

Shahre Khas…….……..Family and Friends5B

Shahrkhas………………… ACC2

Sharh khas……..Pockets 2A

Shahre Khas…….……..Hand writing A

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas…….……..Family and Friends1C

Shahre Khas…….……..Family and Friends3D

 

 

شعبه گندمزار:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Gandomzar …….…….. Family&Friends5B

Gandomzar…………………… FirstFriends 2A

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Gandomzar ………..……..Family and Friends 2D

 

 

 


برچسب :
تاریخ انتشار : 11 ژانویه, 2022
تعداد بازدید : 2209

مطلب مرتبط