نمرات ترم D سال ۱۴۰۰زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

باسلام و احترام. نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم D سال ۱۴۰۰ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

لطفا زبان آموزانی که از شماره زبان آموزی خودشان اطلاع ندارند با دفتر آموزشگاه با شماره ۰۷۷۳۷۶۸۳۰۱۳ تماس حاصل فرمایند.

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی:

 

Riz……..First friends 1A

Riz……..First friends 2A NEW

Riz………….. First friends 2B

Riz………..First friends 3

Riz…………..Family and Friends 2B

Riz……..First friends 2A.

نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

 

Riz……..First friends 1A

Riz…………..Family and Friends 4B

Riz…………..Family and Friends 1A

Riz………………..ACC5

Riz………………..ACC9

Riz…………..Family and Friends 2 خصوصی

Riz…………..……..First Friends 2B انلاین

Riz…………..Family and Friends 4C

 

نمرات کلاس های سرکار عالی پور:

 

Riz……..First friends 1B

 

نمرات کلاس های سرکار خانم سودابه بهرامی:(آنلاین)

Riz………………..ACC7

Riz………………..ACC2

Riz…………..…….. ACC19 

نمرات کلاس های آقای تاجیک:

Riz………………..ADS2

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

Kowri Hayati……..First friends 2A

Kowri Hayati……..First friends 1A

Kowri Hayati……………..Pockcs2B

Kowri Hayati……………..Pockcs2A

Kowri Hayati……………..Pockcs3B

 

نمرات کلاس های سرکارمصلحی پور:

Kowri Hayati……..family & friend 1B

Kowri Hayati………..…………ACC9

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Sharh khas……..Pockets 1C

Shahre Khas…….……..Family and Friends5A

Shahrkhas………………… ACC1

Shahre Khas…….……..Family and Friends5A,

Sharh khas……..Pockets 3C

 

نمرات کلاس های سرکار خانم بازدیده:

Shahre Khas…….……..Family and Friends1B

Shahre Khas…….……..Family and Friends3C

 

شعبه گندمزار:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Gandomzar …….…….. Family&Friends5A

Gandomzar…………………… FirstFriends 1B

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Gandomzar ………..……..Family and Friends 2C

 

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Tangeman ………..……..Family and Friends 1A

Tangeman ………..……..Family and Friends 2B

Tangeman……… Family and Friends 5A


برچسب :
تاریخ انتشار : 29 نوامبر, 2021
تعداد بازدید : 1634

مطلب مرتبط