نمرات ترم Dسال ۹۸زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

نمرات ترم Dسال ۹۸ شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۷۳۷۶۸۳۰۱۳ تماس حاصل فرمایید..

شعبه ریز :

نمرات کلاس های خانم مفیدی :

Riz…………………………………..…..ACC2

Riz…………………….…..…..Family and Friends 2B

Riz………………………..………..Family and Friends 5A

Riz……………………………..…..Family and Friends1A

Riz………………………………………Family and Friends1B

نمرات کلاس های خانم بهرامی:

Riz…………….Family and Friends 3A

Riz……………….……..First Friends 1B

Riz………………………..First Friends 2A

نمرات کلاس های خانم بهروسی :

Riz……………..Family and friends1B

Riz…………..…….. pockets 3C

شعبه تشان  :

نمرات کلاس های خانم مفیدی :

Tashan…………..…..Family and friends 1B

Tashan…………..…..Family and friends 3A

Tashan……………….……..…..letsgo 5 B

نمرات کلاس های خانم تشانی :

Tashan…………..…..First Friends 1A

Tashan..…….…….. Pockets 2B

Tashan..…….…….. Pockets 2C

Tashan..…….……..Little Pockets C

Tashan…………..Family and friends 1C

Tashan…………..…..Family and Starte

شعبه شهرخاص :

نمرات کلاس های خانم آشیان :

Shahre Khas…….……..Family and Friends3C

Shahre Khas…….……..Family and Friends4C

Shahre Khas…….……..Little pockets

Shahre Khas…….……..Pockets 1C

نمرات کلاس های خانم بازدیده:

Shahrkhas………………… First Friends3B

Shahrkhas………………… LetsGo 5A

شعبه گندم زار:

نمرات کلاس های خانم بازدیده:

Gandomzar…………… Family and friends 1A

نمرات کلاس های خانم آشیان :

Gandomzar …….…….. Family&Friends3B

تاریخ انتشار : 2 ژانویه, 2020
تعداد بازدید : 1277

مطلب مرتبط