نمرات ترم Bسال ۹۸زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

نمرات ترم Bسال ۹۸ شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۷۳۷۶۸۳۰۱۳ تماس حاصل فرمایید…

 

     شعبه ریز:   

نمرات کلاسهای خانم بهرامی :

Riz…………….Family and Friends 2B

Riz…………..…….. Family and Friends1A

Riz…………..……..First Friends 1A

Riz…………..……..First Friends 2B

نمرات کلاسهای خانم مفیدی :

Riz………………..Family and Friends 4B

Riz………..……..Family and Friends 1C

Riz……………..…..letsgo1 A

Riz……………..…..letsgo1 B

Riz………………..Family and Starter A

نمرات کلاسهای خانم پارسا :

Riz…………..…….. ACC14

Riz………..…..…….. ACC8

Riz…………..…….. ACC3

نمرات کلاسهای حانم امامی :

Riz……………..First Friends 2A

Riz..…….…….. Pockets2A

نمرات کلاسهای آقای تاجیک:

Riz……………….IELTS 1

شعبه تشان:

نمرات کلاسهای خانم مفیدی:

Tashan…………..…..Family and friends 2B

Tashan…………..…..letsgo 4 B

نمرات کلاسهای  خانم بهشتی:

Tashan………..…..Family and friends 2B.

Tashan………..…..Family and friends 2C

Tashan…………..…..Family and friends .2A

Tashan…………..…..Family and friends 2B

Tashan…………..…..Family and friends.. 2B

Tashan…………..…..First Friends 2A

Tashan…………..…..First Friends 1A

شعبه تنگمان:

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Tangeman…………..Family And Friends 3A

Tangeman……………..First friends 2A

نمرات کلاسهای خانم فتوحی :

Tangeman……………..First Friend.3A

Tangeman …… ……first friend 1A

شعبه گندم زار:

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Gandomzar…………………… Family Starter A

شعبه شهرخاص :

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Shahrkhas………………… LetsGo 4B

Shahrkhas………………… ACC6

Shahrkhas………………… First Friends2B

نمرات کلاسهای خانم آشیان:

Shahre Khas…….……..Family and Friends 1C

Shahre Khas…….……..Family and Friends3A

Shahre Khas…….……..Family&Friends 4A

Shahre Khas…….……..Little pockets

Shahre Khas…….……..Pockets 1 A

شعبه کوری حیاتی :

Kowri Hayati……………..First Friends 2B

Kowri Hayati………..…………ACC4

Kowri Hayati……………..First Friends 1B

شعبه علی آباد:

Ali abad…………….Family and friends 4D

Ali abad…………….First friends1A

Ali abad…………….First friends3B

شعبه چاهه:

Chahe………………… Family Starter A

 Chahe………………… Family Starter A

شعبه صیدی :

شعبه شیرینو:

shirinoo………………… First Friends3B

shirinoo……………… First Friends 1A

shirinoo……………… First Friends 3A

shirinoo……………… Pockets 2A

shirinoo………………… Family and Friends1C

شعبه دالمیزان :

نمرات کلاسهای خانم جمالی :

Dalmezan………….…..Pockets 2C

Dalmezan……….…..Family starte A

Dalmezan………….……First friends 2A

    


برچسب :
تاریخ انتشار : 27 آگوست, 2019
تعداد بازدید : 1680

مطلب مرتبط