نمرات ترم A سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

با سلام و احترام. نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم A سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

لطفا زبان آموزانی که از شماره زبان آموزی خودشان اطلاع ندارند با دفتر آموزشگاه با شماره ۰۷۷۳۷۶۸۳۰۱۳ تماس حاصل فرمایند.

 

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی:

  Riz……..First friends 1A

Riz……..First friends 1A..

Riz……..First friends 2B

Riz……..First friends 3A

Riz…………..Family and Friends 1B

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz……..First friends 2A

Riz……….……..Family Starter

Riz………….. First friends 3A

Riz…………..Family and Friends 2C

Riz…………..Family and Friends 3A خصوصی

Riz…………..Family and Friends 3C

Riz…………..Family and Friends5B

Riz…………..Family and Friends5C 

Riz………………..ACC12

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……..Family and Friends 1A

Riz………….. First friends 3B

Riz…………..Family and Friends 2A

 

نمرات کلاس های آقای مطهری:

Riz………………..ACC2

Riz………………..ACC13

Riz…………..…….. ACC20

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Riz……….…….. .First friends1B

Riz…………….……..Pockets 3C

Riz…………….Lattle Pockets C

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Tangeman ………..……..Family and Friends 1E

Tangeman ………..……..Family and Friends 3A

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahre Khas…….………First friends 1B..

Shahre Khas…….………First friends 1B

Shahrkhas………………… ACC5

Sharh khas……..Pockets 3A

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas…….……..Family and Friends2A

Shahre Khas…….……..Family and Friends4B

شعبه گندمزار:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Gandomzar…………………… FirstFriends3B

Gandomzar …….…….. Acc5

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Gandomzar ………..……..Family and Friends 3B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب :
تاریخ انتشار : 14 ژوئن, 2022
تعداد بازدید : 1803

مطلب مرتبط