نمرات ترم Aسال ۹۸زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

نمرات ترم Aسال ۹۸ شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۷۳۷۶۸۳۰۱۳ تماس حاصل فرمایید…

 

شعبه ریز:   

نمرات کلاسهای خانم بهرامی:

Riz…………….Family and Friends 2A

Riz…………..…….. First Friends3B

Riz…………..……..First Friends 2A

نمرات کلاسهای خانم مفیدی:

Riz……………..…..letsgo1 A

Riz………………..Family and Friends 4A

Riz………..……..Family and Friends 1B

نمرات کلاسهای خانم بهروسی :

Riz…………..…….. pockets 2 C

نمرات کلاسهای خانم امامی:

Riz……………..First Friends 3B

Riz..…….…….. Pockets1C

Riz……………..First Friends 1B

شعبه تشان :

نمرات کلاسهای خانم حاتمی:

Tashan……………………Chat1

Tashan……….…..letsgo 4 A

Tashan……………..…..letsgo3B

نمرات کلاسهای خانم مفیدی:

Tashan…………..…..Family and friends 3A

Tashan……………….…..ACC1

Tashan…………..…..Family and friends 2A

نمرات کلاسهای خانم بهشتی :

Tashan…………..…..Family and friends 2A

Tashan………..…..Family and friends 2B

Tashan…………..…..Family and friends .2A

نمرات کلاسهای خانم تشانی :

Tashan..…….…….. Pockets 1A

Tashan…………..…..First Friends 2B

Tashan…………..…..First Friends 3A

Tashan…………..…..First Friends 3B

نمرات کلاسهای آقای احمدی :

tashan………….First friends 2B

Tashan………….Family and Friends 3B

tashan………..…..First friends 3B

شعبه تنگمان:

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Tangeman……………..First friends 1B

نمرات کلاسهای خانم فتوحی :

Tangeman……………………first friend3A

شعبه گندم زار:

نمرات کلاسهای خانم آشیان:

Gandomzar …….…….. Family and Friends1B

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Gandomzar…………………… FirstFriends 3B

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاسهای آقای تاجیک :

Shahr khas……………….IELTS 2

نمرات کلاسهای خانم آشیان:

Shahre Khas…….……..Family and Friends 1B

Shahre Khas…….……..CHC

نمرات کلاسهای خانم بازدیده:

Shahrkhas………………… First Friends2A

Shahrkhas………………… LetsGo 4A

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های خانم مصلحی پور :

Kowri Hayati……..family & friend 2C

نمرات کلاسهای خانم پسران زاده:

Kowri Hayati……………..First Friends 1A

Kowri Hayati……………..First Friends 2A

شعبه: علی آباد:

Ali abad…………….Family and friends 4D

Ali abad…………….First friends3A

Ali abad…………….Pockets 2B

Ali abad…………….Pockets 3C

شعبه شیرینو:

نمرات کلاسهای خانم بلوچی :

shirinoo………………… First Friends3A

shirinoo……………… first friends 2B

shirinoo……………… Pockets 3B

shirinoo………………… Family and Friends1B

شعبه دالمیزان:

Dalmezan………………….letsgo2 A

Dalmezan………….……First friends 1B

Dalmezan………….…..Pockets 2B

Dalmezan……….…..First friends 3B


برچسب :
تاریخ انتشار : 1 جولای, 2019
تعداد بازدید : 2141

مطلب مرتبط