نتایج نظرسنجی شش ماهه اول زبانسرای ایران زمین از دید زبان آموزان و والدین ایشان

در ادامه نتایج نظرسنجی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ از دید زبان آموزان و والدین ایشان آمده است. شایان ذکر است که نظرسنجی ۶ ماهه اول به صورت الکترونیکی انجام گردید و این موارد مورد ارزیابی قرار گرفتند: زبانسرا و مهدباغ ایران زمین، مدیریت زبانسرا، مسئول ثبت نام ایران زمین و مربیان بطور مجزا. که در این بخش نتایج سه بخش اول به اطلاع شما ایران زمینیان عزیز خواهد رسید. از توجه و شرکت شما در این نظرسنجی کمال سپاسگزاری و امتنان داریم. ضمنا نتایج نظرسنجی مربیان نیز که دارای میزان قابل قبولی بوده است به ایشان انعکاس داده شده است و والدین هر کلاس می توانند از خود مربی نتایج را پیگیری نمایند.

نتیجه نظرسنجی والدین و زبان آموزان از عملکرد زبانسرا و مهد دوزبانه و مدیریت آن ( جناب آقای تاجیک): 

 

نتیجه نظرسنجی والدین و زبان آموزان از عملکرد مسئول ثبت نام شعبه مرکزی (سرکار خانم دبیری): 

 

 

 

تاریخ انتشار : 14 نوامبر, 2022
تعداد بازدید : 912

مطلب مرتبط