برگزاری ششمین آزمون تعیین سطح و حفظ آمادگی معلمان زبانسرای ایران زمین

ششمین سری آزمون های تعیین سطح و حفظ آمادگی معلمان زبانسرای ایران زمین در تاریخ ۳۰ خردادماه راس ساعت ۲۰:۴۰ در ساختمان ایران زمین ریز برگزار شد. 

لست آزمون ها در بازه های زمانی هر سه ماه یک بار به صورت تستی برگزار می شوند و هدف آنها حفظ آمادگی اساتید زبانسرا و افزایش آمادگی آنان است.

 

تاریخ انتشار : 21 ژوئن, 2019
تعداد بازدید : 1197

مطلب مرتبط